Bedryfsnuus

Bordspel

2018-06-28

ABordspelis atafelblad spelDit behels tellers ofstukkeverskuif of geplaas op 'n vooraf gemerkte oppervlak of 'raad' volgens 'n stel reëls. Sommige speletjies is op pure gebaseerstrategie, maar baie bevat 'n element vankans; and some are purely kans, with no element of skill.

Games usually have a goal that a player aims to achieve. Early Bordspels represented a battle between two armies, and most modern Bordspels are still based on defeating opponents in terms of counters, winning position, or accrual of points.

There are many varieties of Bordspels. Their representation of real-life situations can range from having no inherent theme, like Checkers, om 'n spesifieke tema en vertelling te hê, soosCluedo. Reëls kan wissel van die baie eenvoudige, soosKringetjies en kruisies, aan diegene wat 'n spel heelal in detail beskryf, soosDungeons Dragons- hoewel die meeste laasgenoemde isrolspeletjieswaar die raad sekondêr is vir die spel, wat dien om die spel te visualiseerscenario.

Die tyd wat nodig is om te leer om 'n spel te speel of te bemeester, verskil sterk van spel tot spel, maar is nie noodwendig gekorreleer met die aantal of kompleksiteit van reëls nie. speletjies soosskaakofGaanbesit relatief eenvoudigreëls te, but have great strategic depth.